Ojciec Pio: “Szatan przyjdzie, aby rządzić fałszywym kościołem”
1 sierpnia, 2022
SUPPORT
Copy Link
https://endtimes.video/pl/ojciec-pio-szatan-przyjdzie-rzadzic-falszywym-kosciolem/
Copy Embed
watykankatolicki.com - Kanał w języku polskim

| |

Około roku 1960, Gabriel Amorth spotkał się z Ojcem Pio z Pietrelciny i rozmawiał z nim na temat Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Amorth opowiedział o tym spotkaniu w wywiadzie z roku 2011. Według Amorth'a, Ojciec Pio powiedział:
“Szatan został wprowadzony na łono Kościoła [w struktury fizyczne] i już niedługo będzie rządzić fałszywym kościołem.”
Amorth mówił, że Ojciec Pio był “naprawdę udręczony” jedną sprawą, to znaczy wielką apostazją. Ojciec Pio nieustannie odmawiał Różaniec i zachęcał innych do jego odmawiania. Polecał także modlitwę:
“O Jezu, ratuj wybranych w godzinie ciemności.”
W przeciwieństwie do tego, co twierdzili niektórzy, Ojciec Pio nigdy nie odprawiał Nowej “Mszy”. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku. Nowa “Msza” została ogłoszona dopiero 3 kwietnia 1969 roku. Kiedy Ojciec Pio dowiadywał się o rosnącej liczbie rewolucyjnych kapłanów, zakonnic i świeckich, a także rosnącym sprzeciwie wobec katolickiej nauki i braku powołań, odnotowano, że niejednokrotnie mówił:
“Dzięki Bogu, że jestem stary i blisko śmierci!”
Fałszywy kościół jest posoborową sektą obecnie działającą pod przewodnictwem apostaty Antypapieża Franciszka. Nie jest to Kościół Katolicki, ale Kontr-kościół przepowiedziany na czasy ostateczne, jak opisuje nasz materiał. Dowody są przed naszymi oczami i nie każdy musi wiedzieć, co powiedział Ojciec Pio (około roku 1960), że Szatan wkrótce przyjdzie, aby rządzić fałszywym kościołem (w odniesieniu do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej), ale  jest jednak pełnym i uderzającym potwierdzeniem tego, co omówiliśmy odnośnie przepowiedni apokaliptycznych, kontr-kościół czasów ostatecznych (Nierządnicy Babilonu), itd.
SHOW MORE