Antypapież Franciszek mówi homoseksualiście, że został stworzony w ten sposób
22 kwietnia, 2023
SUPPORT
Copy Link
https://endtimes.video/pl/anti-papiez-franciszek-homoseksualiscie-stworzony-w-ten-sposob/
Copy Embed
watykankatolicki.com - Kanał w języku polskim

| |

[CNN:] Kiedy rozmawiali o tym, że jest gejem, papież powiedział mu: „To nie ma znaczenia. Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. Bóg cię takim stworzył.”

[Homoseksualista:] Geje, którzy są moimi przyjaciółmi i geje, których nawet nie znam, pisali do mnie i mówili: „Czy on naprawdę tak do ciebie powiedział?” A ja odpowiadałem: „Tak.”  Mówią: „Cóż, to zmienia moje życie.” On powiedział do mnie, „Juan Carlos, Bóg stworzył cię takim.  Bóg cię kocha w ten sposób. Papież cię tak kocha, a ty powinieneś kochać siebie.”

W kwietniu 2018 roku Franciszek powiedział homoseksualiście, że bycie „gejem” to „nie problem”.

Następnie powiedział: „Musisz być szczęśliwy z tym, kim jesteś. Bóg stworzył cię w ten sposób i kocha cię w ten sposób i papież kocha cię w ten sposób”. - NY Times

Franciszek jawnie zaprzecza katolickiemu nauczaniu. Bóg nie czyni ludzi homoseksualistami.  Bycie homoseksualistą jest wynikiem grzechu ciężkiego.

Bóg potępia homoseksualizm wiele razy w Biblii. Homoseksualiści są odrzuceni przez Boga, jednak mogą się nawrócić i zmienić.

„Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.

Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.” - Rzymian 1:25-27

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.” - 1 List do Koryntian 6:9-10

Komentarze Franciszka jeszcze bardziej dowodzą, że współczesny Rzym utracił wiarę katolicką i stał się siedzibą antykościoła czasów ostatecznych, jak to zostało przepowiedziane. 
Franciszek jest heretykiem i dlatego jest antypapieżem.  Nie reprezentuje on Kościoła katolickiego, lecz raczej antykościół czasów ostatecznych.


SHOW MORE