Franciszek uczestniczy w modlitwie do złych duchów
24 listopada, 2022
SUPPORT
Copy Link
https://endtimes.video/pl/franciszek-kanada-poganski-rytual/
Copy Embed
watykankatolicki.com - Kanał w języku polskim

|

Brat Piotr Dimond, O.S.B.

Podczas swojej podróży do Kanady 27 lipca 2022 roku, Antypapież Franciszek aktywnie uczestniczył w pogańskim i bałwochwalczym rytuale. Został on specjalnie zorganizowany, aby właśnie uwzględnić Franciszka.  Jawnie zapowiedziano, że będzie w nim uczestniczył, po czym otrzymał dwa przedmioty, które miały miały podkreślić jego aktywne uczestnictwo.

Podczas rytuału poganin przywoływał „Zachodnią Babcię, aby ta dała... dostęp do świętego kręgu duchów”.

Zrobimy wirtualny krąg i otworzymy dzisiaj krąg tutaj... w duchu.

... I z tego kręgu możemy sobie wyobrazić święty ogień.  Święty ogień łączy wszystko, co istnieje w stworzeniu.  Włożymy więc do tego ognia również wirtualny tytoń.  I będziemy czcić ziemię, wiatr, wodę i ogień.  Będziemy czcić aspekt mineralny, aspekt roślinny i aspekt ludzki. 

... Poproszę kierunek wschodni o otwarcie drzwi, abyśmy mieli dostęp do tego kierunku.  Poproszę stronę południową, aby również otworzyła swoje drzwi, abyśmy mieli dostęp do tego kierunku. 

...Poproszę kierunek zachodni o otwarcie tych drzwi, Drzwi Babci.  Będziemy czcić kierunek północny, kierunek dziadków. 

...Otworzę cztery kierunki.  Zagwiżdżę cztery razy.  To jest kość z dzikiego indyka, którą mam od około 20 lat i używam jej w moich ceremoniach.  Zanim to zrobię, chciałabym, aby każdy z Państwa położył ręce na sercu. 

...Serce może być jak gadający kij.  Ale to właśnie tam Stwórca umieścił w człowieku mądrość i często musimy sobie o tym przypominać.  To ważny gest, aby połączyć się z tą mądrością.  (Prowadzący dmucha w gwizdek czterema długimi uderzeniami).

... Proszę zachodnią babcię, aby dała nam dostęp do świętego kręgu duchów, aby mogły być z nami, abyśmy razem byli zjednoczeni i silniejsi.

To jest demoniczne! I z pewnością jest to publiczny akt apostazji. Każdy, kto mówi, że aktywne uczestnictwo w takim pogańskim rytuale (jak to zrobił Franciszek i jego fałszywi kardynałowie) nie jest aktem herezji lub apostazji, jest nieuczciwy lub po prostu nie wie, o czym mówi.  Jak nauczał św. Tomasz, gdyby ktoś oddawał cześć grobowi Mahometa, zostałby uznany za apostatę. Podobnie, aktywny udział w pogańskim rytuale, w którym przywołuje się jak tutaj „zachodnią babkę", aby uzyskać dostęp do "świętego kręgu duchów", jest apostazją.  

Jak już mówiliśmy w naszym filmie „Watykan 2 jest nową religią",[1] aktywne uczestnictwo w niekatolickim kulcie było zawsze zabronione, ponieważ uczestnictwo w niekatolickim kulcie jest manifestacją wiary w religię, według której ten kult jest prowadzony. Dlatego, gdy poganie publicznie i aktywnie przywołują duchy, czyli demony (tak jak to miało miejsce podczas tego rytuału w Kanadzie), czynny udział tego typu ceremoni(jak to uczynił Franciszek i jego fałszywi kardynałowie) jest wyznawaniem wiary w duchy, którym oddaje się cześć, i w religię, która jest praktykowana. 

Papież Pius XI, Mortalium Animos (nr 10), 6 stycznia 1928 r.[2]
„Tak więc, Czcigodni Bracia, jest jasne, dlaczego ta Stolica Apostolska nigdy nie pozwalała swoim poddanym brać udziału w spotkaniach niekatolików...”

Papież Pius XI, Mortalium Animos (nr 2), 6 stycznia 1928 r.
„Z tego powodu osoby te często organizują zjazdy, spotkania i przemówienia, na których obecna jest duża liczba słuchaczy i na które zapraszani są wszyscy bez różnicy, zarówno niewierni wszelkiego rodzaju, jak i chrześcijanie... Z pewnością takie próby nie mogą być w żadnym wypadku aprobowane przez katolików, ponieważ opierają się na fałszywej opinii, uznającej wszystkie religie za mniej lub bardziej dobre i godne pochwały... Ci, którzy wyznają tę opinię, nie tylko są w błędzie i są zwiedzeni, ale także wypaczając ideę prawdziwej religii, odrzucają ją... Z czego jasno wynika, że ten, kto popiera tych, którzy wyznają te teorie i próbują je realizować, całkowicie porzuca religię objawioną przez Boga."

W naszym filmie „Watykan 2 jest nową religią" przytoczyliśmy różne rzeczy, aby pokazać, że każdy czyn lub gest, który oznacza aktywne uczestnictwo w niekatolickim kulcie - jak np. przyjmowanie prezentów podczas ceremonii, przykładanie ręki do serca, oczywiście wspólne modlitwy, wspólne „błogosławieństwa”, wykonywanie poleceń prowadzącego nabożeństwo, pomoc w organizacji nabożeństwa, odpowiadanie na modlitwy itp. -- stanowi śmiertelnie grzeszny udział w kulcie fałszywej religii.

Wiele było wypowiedzi i aktów herezji i apostazji ze strony antypapieży Watykan II, ale ten jest wyjątkowo jasny.  Po raz kolejny dowodzi, że Franciszek jest publicznym apostatą.  Ponieważ „bogowie" pogan to diabły (1 Kor. 10:20), antypapież Franciszek i jego fałszywi kardynałowie przez ten aktywny udział w pogaństwie jeszcze bardziej otworzyli się na demony. 

Papież Paweł IV, Cum ex Apostolatus Officio, 15 lutego 1559 r.
„... aby nie przyszło nam oglądać w miejscu świętym obrzydliwości spustoszenia, o której mówił prorok Daniel... Uchwalamy, określamy, dekretujemy i definiujemy, że jeśli kiedykolwiek okaże się, że jakikolwiek biskup... przed swoim awansem lub wyniesieniem na kardynała lub papieża, odstąpił od wiary katolickiej lub popadł w jakąś herezję... awans lub wyniesienie, nawet gdyby było bezsporne i za jednomyślną zgodą wszystkich kardynałów, będzie nieważne i bezwartościowe...".

Kiedy obudzą się obrońcy i zwolennicy sekty Watykanu II, która nie jest Kościołem katolickim, lecz przepowiedzianą Nierządnicą Babilońską, anty-Kościołem czasów ostatecznych? Proszę również zobaczyć nasze ostatnie wideo pt: Czy Biblia przewidziała 70 lat bez papieża?

Apokalipsa 17:4-5 - „Niewiasta ta była przyobleczona w purpurę i szkarłat, i ozdobiona złotem, klejnotami i perłami, trzymając w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego cudzołóstwa.  A na jej czole wypisane jest imię tajemnicy: 'Babilon wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi'".

Święty Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, Księga 2, rozdz. 30:
„... jawnie heretycki papież automatycznie przestaje być papieżem i głową, tak jak automatycznie przestaje być chrześcijaninem i członkiem ciała Kościoła, i że z tego powodu może być osądzony i ukarany przez Kościół.  Taki jest osąd wszystkich dawnych Ojców, którzy uczą, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję...”

SHOW MORE